Putovanje

Šta je personalizovano putovanje?

To je svako ono putovanje koje ste Vi zamislili po vašoj želji, a dobar savetnik za putovanja će vam pomoći u organizaciji i kreiranju.

Zašto putnici žele personalizovanu uslugu?

Mi smo, pružajući usluge iz oblasti turizma, na vreme shvatili da nije dovoljno jednu turustičku uslugu nuditi stotinama turista. Zajedno sa vremenom, promenili su se i putnici koji tačno tačno znaju šta žele za svoj novac. Jako dobro znaju šta žele da rade na odmoru, šta da posete, kuda i kako da se kreću.

U toj novijoj eri pružanja turističkih usluga, putnici traže daleko veće angažovanje i jako dobro osluškivanje njihovih potreba.

Kako komuniciramo?

Promenio se i način komunikacije. Više nije neophodna agencija kao prostorija sa adresom i vratima da biste pružili punu uslugu. Dovoljno je da ste putem internet povezani sa kupcem – to je neophodno za početak, ali i sasvim dovoljno za srećan kraj svega.

Kakva usluga mora biti?

Sve se ubrzano menja, to je nesporno: i vreme, i potreba da doživimo jedinstveno iskustvo i način na koji se prenose informacije. A da li će se i pružaoci usluga promeniti i ispratiti nove trendove to ostaje da vidimo. Mi se već 7.godina menjamo i trudimo se da naša usluga, pored toga što je personalizovana, bude tačna i što je moguće brža, u zavisnosti od okolnosti.,

Bookirajte vaše sledeće putovanje i kontaktirajte nas.

travel